Kommunetopp i Ski: Tømmerås

Ski og Oppegård Kommune ble i 2020 slått sammen til Nordre Follo Kommune. Tømmerås ble da det høyeste punktet i den nye kommunen, og vi har satt oss en relativt … Continue reading Kommunetopp i Ski: Tømmerås

Kommunetopp i Oppegård: Tårnåsen

Vi har satt som mål å gå til alle kommunetoppene i Akershus, og har de siste ukene sanket mange av disse. Jeg kan oppfordre andre til å finne tilsvarende målsetninger, … Continue reading Kommunetopp i Oppegård: Tårnåsen