Kommunetopp i Ski: Tømmerås

Ski og Oppegård Kommune ble i 2020 slått sammen til Nordre Follo Kommune. Tømmerås ble da det høyeste punktet i den nye kommunen, og vi har satt oss en relativt … Continue reading Kommunetopp i Ski: Tømmerås