Kommunetopp i Indre Østfold: Viktjernhøgda

Da Covid-19 pandemien kom i våren 2020, satte vi oss målet å ta alle kommunetoppene i tidligere Akershus. Etter noen måneder ble vi ferdige med alle 22 toppene, og dette … Continue reading Kommunetopp i Indre Østfold: Viktjernhøgda