Kommunetopp i Øvre Eiker: Myrehogget

Solvor og jeg hadde dagen før gått på tur til Lier kommunes høyeste topp Bomlekollene. Det ble en ganske lang og slitsom tur, så vi var litt usikre om vi skulle … Continue reading Kommunetopp i Øvre Eiker: Myrehogget