Rosendal: Ringeriksfossen og Bjørndalssetra

Det eneste målet vi hadde for sommerferien var å besøke venner i Rosendal. Vi hadde vært her noen dager med svært flott vær, og gikk opp til Malmangernuten – en … Continue reading Rosendal: Ringeriksfossen og Bjørndalssetra