Podcast Episode 14: Angst på tur

Alle mennesker opplever angst på en eller annen måte i livet. Ofte skiller vi på prestasjonsfremmende angst eller angst som kommer til hindring for deg i livet. Den prestasjonsfremmende angsten … Continue reading Podcast Episode 14: Angst på tur