Kommunetopp i Nannestad: Marifjell

Prosjektet vårt med å gå på alle de 22 kommunetoppene i tidligere Akershus fylke fikk en pangstart da Covid-19 pandemien brøt ut. Det var behov for å finne et kortreist … Continue reading Kommunetopp i Nannestad: Marifjell