Kommunetopp i Frogn: Håøya

Prosjektet vårt med å gå til topps i alle kommunene som tilhørte Akershus begynner å gå mot slutten. Vi planla å gjennomføre denne turen med et vennepar av oss og … Continue reading Kommunetopp i Frogn: Håøya